Stanisław Bogdan Szwabski
Councillor of the City Council of Gdynia

First Vice President of the EA Group
Member of the EA group Bureau
Member of the CoR Bureau

Member of the following CoR Commissions:

  • CIVEX-VI

  • COTER-VI


                                                     Szwabski.jpg

                                                                                                                                      

Stanisław Bogdan Szwabski (born in May 1943, Lublin) - Polish chemist (PhD.), local government councillor, Chairman of the City Council of Gdynia (2010-2015) and member of the city council.

He is a graduate of the Technical University of Gdansk, Doctor of Chemical Sciences. Assistant Professor in the 80s, as well as a lecturer at the Polytechnic University of Oran (Algeria). Author and co-author of a number of scientific papers in the field of chemistry, and the publication of a paper on local government.

In the first democratic local elections (in 1990) he was elected as a Gdynia councilor. In 1990-1994 he was a member of the City council and after the elections in 1998, he was chairman of the City Council. Also in the next mandate the Council entrusted him to exercise this function.

In the local elections of November 2014, again he was elected a councilor of Gdynia for a seventh term. He represents Gdynia in the Association of Polish Cities and is a member of its board of directors. Since 2008 he has been a delegate of the Association of Polish Cities to the Committee of the Regions of the European Union in Brussels.

He likes good music, classical and jazz. He reads Milosz, Davis, Kolakowski, Tischner, Parnicki. He is interested in the subjects of the borders between cultures, intercultural matters, ethnography and active tourism. He is married and has a daughter and grandson. Entirely devoted to the City!Wersja polska

Stanisław Bogdan Szwabski (ur. w maju 1943 w Lublinie) – polski chemik (dr inż.), samorządowiec, radny i przewodniczący Rady Miasta Gdyni.

Absolwent Politechniki Gdańskiej, doktor nauk chemicznych. W latach 80. adiunkt, a także wykładowca na Uniwersytecie Politechnicznym w Oranie (Algieria). Autor i współautor szeregu prac naukowych z dziedziny chemii, a także publikacji o tematyce samorządowej.

W pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych (w 1990 r. ) został wybrany radnym Gdyni. W latach 1990-1994 był członkiem Zarządu Miasta, po wyborach w 1998 roku został przewodniczącym Rady Miasta. Również w następnych kadencjach Rada powierzała mu sprawowanie tej funkcji.

W wyborach samorządowych z listopada 2014 roku ponownie uzyskał mandat radnego Gdyni na VII kadencję. Jest przedstawicielem Gdyni w Związku Miast Polskich i członkiem jego zarządu. W latach 2008-2014 był delegatem Związku Miast Polskich do Komitetu Regionów Unii Europejskiej w Brukseli. Uzyskał również nominację do Komitetu Regionów na kadencję 2015-2020. Lubi dobrą muzykę klasyczną oraz jazz.

Czyta Miłosza, Davisa, Kołakowskiego, Tischnera, Parnickiego. Interesują go sprawy na pograniczu kultur, kontakty międzykulturowe, etnografia i aktywna turystyka. Żonaty, ma córkę i wnuka. Całkowicie oddany sprawom Miasta! Mieszka w Orłowie.